Lid worden van Ferm Zomergem.

Hoe kan je lid worden van Ferm?

Neem contact op met Nadine Everaerd (voorzitster) everaerdnadine@yahoo.com  of
Nicole Pattyn (secretaresse) nicole.pattyn@telenet.be

Hoeveel kost het lidmaatschap van Ferm?

Het lidgeld van Ferm bedraag €30 voor een jaar. Je kan op elk tijdstip van het jaar lid worden.
Een onthaallid  (=nieuw lid, nog nooit lid geweest van Ferm) betaalt het eerste jaar
€ 15.

Welke voordelen heb je als Ferm-lid?

  • Deelname aan onze activiteiten
  • Maandelijks gratis het ledenblad “Ferm”
  • Korting aankoop Ferm-boeken
  • Korting op Ferm-cursussen en vorming
  • Kortingbonnen in “Ferm” voor evenementen, beurzen, aankopen, ….
  • Kans om deel uit te maken van een sociaal  netwerk in je woonomgeving.

Moet ik boerin zijn om lid te worden van Ferm?

Neen. Bij Ferm zijn alle vrouwen welkom. In de schoot van Ferm,  bestaat wel een aparte AGRA-werking voor boerinnen en tuiniersters ‘Ferm agra Meetjesland’. Boerinnen en tuiniersters maken ongeveer 10% uit van de totale ledengroep. De AGRA-werking is een beroepswerking die enerzijds vorming biedt en anderzijds ernaar streeft de belangen van boerinnen en tuiniersters te verdedigen.
Meer weten over de AGRA-werking? Neem contact met ons bestuurslid Ingrid Goethals
ingrid.goethals2@telenet.be.

Wat is de minimum of maximumleeftijd om lid te worden van Ferm?

Jongeren kunnen lid worden van een Ferm-groep vanaf 18 jaar.
Er bestaat geen maximumleeftijd om lid te worden van Ferm.

Vanaf wanneer is mijn lidkaart geldig?

Een lidmaatschap kan starten op elk moment van het jaar. Het loopt dus niet mee met het kalenderjaar.
Nieuwe leden (en hun gezinsleden) zijn verzekerd vanaf het moment dat het afdelingsbestuur hun naam heeft doorgegeven aan het nationaal Ferm-secretariaat in Wijgmaal.